Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації інститут здійснює у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Поштова адреса інституту для подання інформаційного запиту:

вул. Бережанська, 5, м. Київ, 04074, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»).
 
Телефон: (044) 4956-17-77;
Факс: (044) 390-37-97;
 
Електронна скринька: mixmd@list.ru.

 

Форма запиту інформації в електронному вигляді:

Прізвище фізичної особи /
найменування юридичної особи, об’єднання громадян:

Ім’я / відомості про юридичну особу:

По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ:

Номер телефону:

Зміст запиту:

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати
на електронну скриньку: