Вищий навчальний заклад

ІІ рівня акредитації

Форма навчання:

§  денна,

§  заочна,

§  заочно-дистанційна.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

§  молодший спеціаліст,

§  бакалавр.

 

(продовження навчання в інституті – спеціаліст, магістр та друга вища освіта)

ДЕННЕ відділення

Навчання за семестровою системою

(два семестри на рік – вересень – липень);

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки:

  • § молодший спеціаліст – 4 роки;
  • § бакалавр – 1 рік (на базі молодшого спеціаліста).

Спеціаліст, магістр та друга вища освіта – продовження навчання в інституті

спеціаліст – 1 рік;

магістр – 1 – 2 роки.

Тижневе навантаження 5-6 днів з 9:00 до 15:00;

у період практики, курсової або дипломної роботи – 3 – 4 дні на тиждень (залежно від графіка індивідуального навантаження студента).

ЗАОЧНЕ відділення

Навчання за триместровою системою

(три сесії на рік – вересень липень);

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки:

  • молодший спеціаліст – 5 років;
  • бакалавр – 1рік (на базі молодшого спеціаліста).

Спеціаліст, магістр та друга вища освіта –

продовження навчання в інституті

спеціаліст – 1 рік;

магістр – 1 – 2 рік.

Сесійне навантаження два тижні 5-6 днів з 15:00 до 21:00;

у період практики, курсової або дипломної роботи – 4 – 5 днів на тиждень (залежно від графіка індивідуального навантаження студента).

 

Студентам навчального закладу, які атестовані та захистили дипломну роботу видається атестат, диплом державного зразка та диплом міжнародного зразка.

Протягом навчання в студенти отримують не тільки академічні знання, які є фундаментальними, але й можливість втілення творчих ідей. В Мистецькому коледжі створені всі умови для формування молодого покоління українських дизайнерів – законодавців альтернативного мистецтва ХХІ століття.

Найкращі студенти Мистецького коледжу мають можливість удосконалювати майстерність на конкурсах «Таврійські ігри», «Слов’янський базар», «Перлини сезону», «Шлягер року», «Сезон мод», «Сукня року» та ін.; чемпіонатах, семінарах, майстер-класах.

Заочно-дистанційна форма навчання – для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком з причини:

§  з вадами здоров’я;

§  спортсменів, артистів, чий гастрольний/спортивний графік співпадає з графіком екзаменаційних сесій;

§  контингент працюючих студентів (за кордоном) або від’їзджаючихна довгий терміну відрядження.

 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В МИСТЕЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ ВИ ОТРИМУЄТЕ:

§  повну загально середню освіту(10 – 11 клас);

§  базову вищу освіту за фахом освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр;

§  вищу освіту  освітньо-кваліфікаційним рівням – спеціаліст, магістр.

 

ФОРМИ НАВЧАННЯ В МИСТЕЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ: денна, заочна, заочно-дистанційна.

 

 

 

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Категорія для студентів на базі 9, 10 кл.

 

 

 

 

І рікнавчання включає:

-        загальноосвітню підготовку (за програмою 10,11 класів);

-        початкову професійну-художню освіту;

-        практику

ІІ рікнавчання включає:

-        атестацію на повну загально середню освіту;

-        навчання за програмою освітньо-кваліфікаційний рівень (далі ОКР) «молодшого спеціаліста»;

-        захист курсової роботи;

-        практику

ІІІ рікнавчання включає:

-        навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

-        захист курсового проекту;

-        стажування

 

 

 

IVрікнавчання включає:

-        навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

-        захист дипломного проекту за ОКР «молодший спеціаліст»;

-        робота за фахом/(стажування)

Vрікнавчання включає:

-        навчання за програмою ОКР «бакалавр»;

-        переддипломну практику;

-        захист дипломного проекту за ОКР «бакалавр»;

-        працевлаштування або продовження навчання в інституті за ОКР «спеціаліст», «магістр»

 

Перехід на заочну форму навчання можливий лише на ІІІ курсі (після атестації загальноосвітньої підготовки). Термін навчання три роки за ОКР «молодший спеціаліст»

 

І рікнавчання – ІІІ курс:

-        навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

-        захист курсового проекту;

-        навчальну практику

 

ІІ рікнавчання –IVкурс:

-        навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

-        захист курсового проекту;

-        навчальну практику

 

 

ІІІ рікнавчання – Vкурс:

-        навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

-        захист дипломного проекту за ОКР «молодший спеціаліст»;

-        роботу за фахом/(виробнича практика);

-        Навчання за ОКР «бакалавр»: термін навчання один рік (на основі диплому «молодшого спеціаліста» Мистецького коледжу)

IVрікнавчання - VІкурс:

-        навчання за програмою ОКР «бакалавр»;

-        переддипломна практику;

-        захист дипломного проекту за ОКР «бакалавр»;

-        працевлаштування або продовження навчання в інституті за ОКР «спеціаліст», «магістр»

 

Категорія для студентів на базі 11 кл.

 

Навчання за ОКР «молодший спеціаліст»: вступ на ІІ курс;  термін навчання складає три роки.

Навчання за ОКР «бакалавр»:вступ на ІІ курс; термін навчання складає чотири роки.   

На базі диплома «молодшого спеціаліста»Мистецького коледжу термін навчання 1рік за ОКР «бакалавр».

 

Для вступників з низьким рівнем балів по атестату (або ЗНО), надається можливість повторного проходження атестації з метою поліпшення рівня знань/оцінок

 

І рік навчання – ІІ курс:

- за програмою ОКР «молодший спеціаліст»:

- захист курсового проекту та практика

 

ІІ рік навчання – ІІІ курс:

-за ОКР «молодший спеціаліст»:

- захист курсової роботи та стажування

 

ІІІ рік навчання – ІVкурс:

- за ОКР «молодший спеціаліст»:

- захист дипломної роботи/проекту та – стажування/працевлаштування/продовження навчання

 

ІVрік навчання – Vкурс:

- за ОКР «бакалавр»:

- захист дипломної роботи/проекту

- стажування/працевлаштування/продовження навчання в інституті на ОКР «спеціаліст», «магістр».

 

 

Навчання за ОКР «молодший спеціаліст»: вступ на ІІ курс;  термін навчання складає чотири роки.

Навчання за ОКР «бакалавр»:вступ на ІІ курс;  термін навчання складає п’ять років.   

 

 

 

 

 

 

 

 

І рікнавчання– ІІ курс:

- за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

- захист курсового проекту;

- навчальна практика

ІІ рікнавчання ІІІ курс:

- навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

- захист курсового проекту;

- навчальна практика

ІІІ рікнавчання – IVкурс:

- навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

- захист курсового проекту;

- навчальна практика

 

ІVрік навчання - Vкурс:

- навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

- захист дипломного проекту за ОКР «молодший спеціаліст»

- робота за фахом / (виробнича практика)

 

Vрікнавчання - VІкурс:

- з навчання за програмою ОКР  «бакалавр»

- переддипломна практика

- захист дипломного проекту за ОКР  «бакалавр»;

- працевлаштування або продовження навчання в інституті за ОКР «спеціаліст», «магістр»

 

Категорія для студентів на основі диплома

«кваліфікованого робітника»

 

Навчання за ОКР «молодший спеціаліст»:вступ на ІІІ курс; термін навчання два роки.

І рікнавчання – ІІІ курс:

- навчання за ОКР «молодший спеціаліст»

- захист курсової роботи та стажування

 

ІІ рікнавчання – ІVкурс:

- навчання за ОКР «молодший спеціаліст»:

- захист дипломної роботи/проекту

- продовження навчання /стажування/працевлаштування

 

 

 

Навчання за ОКР «бакалавр»: термін навчання один рік (на базі диплома «молодшого спеціаліста» Мистецького коледжу)

 

Навчання за ОКР «молодший спеціаліст»:вступ на ІІІ курс;  термін навчання три роки.

 

І рікнавчання – ІІІ курс:

- навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

- захист курсового проекту;

- навчальна практика

 

ІІ рікнавчання – IVкурс:

- навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

- захист курсового проекту;

- навчальна практика

 

ІІІ рікнавчання – Vкурс:

- навчання за програмою ОКР «молодшого спеціаліста»;

- захист дипломного проекту за ОКР «молодший спеціаліст»

робота за фахом / (виробнича практика)

 

Навчання за ОКР «бакалавр»: термін навчання один рік (на основі диплома «молодшого спеціаліста» Мистецького коледжу)

 

IVрікнавчання –VІ курс:

- навчання за програмою ОКР «бакалавр»

- переддипломна практика;

- захист дипломного проекту за ОКР «бакалавр»;

- працевлаштування або продовження навчання в інституті за ОКР «спеціаліст», «магістр»

 

Категорія  для студентів на основі диплома «молодшого спеціаліста»

 інших навчальних закладів

 

Для студентів на основі диплома «молодшого спеціаліста» інших навчальних закладів

за ОКР «бакалавр» термін навчання два роки:

 

І рікнавчання – ІVкурс:

- навчання за ОКР «бакалавр»;

- захист курсової роботи, стажування

 

ІІ рікнавчання – Vкурс:

- навчання за ОКР «бакалавр»;

- захист дипломної роботи/проекту;

- працевлаштування/ продовження навчання за переводом до інституту на ОКР «спеціаліст», «магіст»

 

Навчання за ОКР «бакалавр»:

вступ ІVкурс, на  термін навчання два роки.

 

І рікнавчання – ІVкурс:

- навчання за ОКР «бакалавр»;

- захист курсової роботи;

- виробнича практика

 

ІІ рікнавчання – Vкурс:

- навчання за ОКР «бакалавр»;

- захист дипломної роботи/проекту;

- працевлаштування/ продовження навчання за переводом до інституту на ОКР «спеціаліст», «магіст».

 

 

 

ПАРАЛЕЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Студенти Мистецького коледжу мають змогу навчатися на двох спеціальностях одночасно.

При паралельному навчанні на двох спеціальностях під час сесії фахові дисципліни складаються у повному обсязі, а частина дисциплін (соціально-гуманітарних та фундаментальних) перезараховуються.

При паралельному навчанні на двох спеціальностях студент має право навчатися і складати сесію за індивідуальним графіком. Форма навчання може бути денна, заочна чи комбінована.

По закінченню навчання з кожної спеціальностю захищається дипломний проект з кожної спеціальності захищається окремо, відповідно до термінів роботи Державної екзаменаційної або Державної кваліфікаційної комісії.